Sinh Viên Việt Nam

Sinh Viên Việt Nam (http://sinhvien.net.vn/diendan/index.php)
-   Pascal - Delphi - Kylix (http://sinhvien.net.vn/diendan/forumdisplay.php?f=500)
-   -   bài toán sắp xếp đây!!!!! ai guíp minh với!!!! (http://sinhvien.net.vn/diendan/showthread.php?t=244731)

02-02-2010 11:34 PM

bài toán sắp xếp đây!!!!! ai guíp minh với!!!!
 
nhập vào từ bàn phím n số nguyên
sắp xếp các số chính phương có trong dãy theo thứ tự giảm dần.


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:44 AM.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.