Sinh Viên Việt Nam

Sinh Viên Việt Nam (http://sinhvien.net.vn/diendan/index.php)
-   Pascal - Delphi - Kylix (http://sinhvien.net.vn/diendan/forumdisplay.php?f=500)
-   -   lập trình liên phân số (http://sinhvien.net.vn/diendan/showthread.php?t=244609)

02-02-2010 10:19 PM

lập trình liên phân số
 
Giúp em viết chương trình tính tổng của liên phân số này với
S=1 1/(3 1/(5 ..... 1/(2n-1 1/(2n 1))))


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:44 PM.

Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2019, Jelsoft Enterprises Ltd.