Sinh Viên Việt Nam

Trở lại   Sinh Viên Việt Nam > Thế Giới Giải Trí > Truyện Sưu Tầm

Gởi Ðề Tài Mới
Chuyên Mục : Truyện Ma Sử Dụng Kiếm Trong Chuyên Mục
  Ðiểm Chủ đề / Người khởi xướng chủ đề Bài mới gửi Xếp theo thứ tự Trả lời Lần đọc
Post
Đánh giá chủ đề: 1 lượt bầu, 5.00 trung bình. 7wholesale41
04-03-2010 06:23 AM
Người gửi: 7wholesale41 Tới bài cuối cùng
0 140
Post
hehe
24-02-2010 08:57 PM
Người gửi: purplerose2312 Tới bài cuối cùng
1 212
Post
hehe
31-01-2010 03:09 PM
Người gửi: piggie123 Tới bài cuối cùng
3 3,434
thiendan00
22-08-2009 10:16 AM
Người gửi: thiendan00 Tới bài cuối cùng
0 260
thiendan00
22-08-2009 10:11 AM
Người gửi: thiendan00 Tới bài cuối cùng
0 253
Red face
thayma
15-08-2009 11:10 PM
Người gửi: thayma Tới bài cuối cùng
0 346
Post
huut70
10-08-2009 08:43 AM
Người gửi: huut70 Tới bài cuối cùng
0 371
Post
hehe
10-08-2009 08:42 AM
Người gửi: huut70 Tới bài cuối cùng
8 3,202
nhoclovehehe
10-07-2009 07:19 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 268
nhoclovehehe
10-07-2009 07:15 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 226
nhoclovehehe
10-07-2009 07:14 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 253
nhoclovehehe
10-07-2009 07:13 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 224
nhoclovehehe
10-07-2009 07:11 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 203
nhoclovehehe
10-07-2009 07:11 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 172
nhoclovehehe
10-07-2009 07:10 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 251
nhoclovehehe
10-07-2009 07:09 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 256
nhoclovehehe
10-07-2009 07:08 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 307
Đánh giá chủ đề: 1 lượt bầu, 5.00 trung bình. nhoclovehehe
10-07-2009 07:07 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 397
nhoclovehehe
10-07-2009 07:07 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 258
nhoclovehehe
10-07-2009 07:06 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 211
nhoclovehehe
10-07-2009 07:05 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 272
nhoclovehehe
10-07-2009 07:04 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 234
nhoclovehehe
10-07-2009 07:03 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 193
nhoclovehehe
10-07-2009 07:02 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 335
nhoclovehehe
10-07-2009 07:01 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 190
nhoclovehehe
10-07-2009 07:01 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 226
nhoclovehehe
10-07-2009 07:00 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 187
nhoclovehehe
10-07-2009 06:58 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 236
nhoclovehehe
10-07-2009 06:58 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 335
nhoclovehehe
10-07-2009 06:56 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 253
nhoclovehehe
10-07-2009 06:54 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 145
nhoclovehehe
10-07-2009 06:53 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 239
nhoclovehehe
10-07-2009 06:51 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 186
nhoclovehehe
10-07-2009 06:49 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 172
nhoclovehehe
10-07-2009 06:47 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 206
nhoclovehehe
10-07-2009 06:46 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 134
nhoclovehehe
10-07-2009 06:44 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 136
Đánh giá chủ đề: 1 lượt bầu, 5.00 trung bình. nhoclovehehe
10-07-2009 06:42 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 144
nhoclovehehe
10-07-2009 06:41 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 168
nhoclovehehe
10-07-2009 06:39 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 158
nhoclovehehe
10-07-2009 06:37 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 139
nhoclovehehe
10-07-2009 06:36 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 227
nhoclovehehe
10-07-2009 06:35 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 83
nhoclovehehe
10-07-2009 06:34 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 105
nhoclovehehe
03-07-2009 03:59 PM
Người gửi: nhoclovehehe Tới bài cuối cùng
0 130
Post
Đánh giá chủ đề: 1 lượt bầu, 5.00 trung bình. hehe
03-07-2009 01:22 PM
Người gửi: jkwlmm702 Tới bài cuối cùng
1 119
Post
Đánh giá chủ đề: 1 lượt bầu, 5.00 trung bình. hehe
03-07-2009 01:21 PM
Người gửi: jkwlmm702 Tới bài cuối cùng
1 110
Post
hehe
18-06-2009 09:36 AM
Người gửi: m0nk3y Tới bài cuối cùng
1 509
Post
hehe
16-06-2009 11:56 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 168
Post
hehe
16-06-2009 11:56 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 109
Post
hehe
16-06-2009 11:56 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 124
Post
hehe
16-06-2009 11:56 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 113
Post
hehe
16-06-2009 11:56 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 96
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 96
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 99
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 105
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 100
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 93
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 119
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 110
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 96
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 93
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 89
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 83
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 91
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 88
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 95
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 88
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 72
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 80
Post
hehe
16-06-2009 11:55 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 82
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 79
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 71
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 72
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 91
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 91
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 75
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 96
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 87
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 77
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 94
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 89
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 101
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 96
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 73
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 80
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 74
Post
hehe
16-06-2009 11:54 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 85
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 83
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 81
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 83
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 67
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 102
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 81
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 79
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 78
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 124
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 108
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 89
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 464
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 151
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 82
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 75
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 85
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 69
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 84
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 73
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 100
Post
hehe
16-06-2009 11:53 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 79
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 93
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 75
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 57
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 76
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 80
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 57
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 80
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 59
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 67
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 57
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 73
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 51
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 49
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 74
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 70
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 62
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 76
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 59
Post
hehe
16-06-2009 11:52 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 68
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 57
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 71
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 52
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 56
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 67
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 79
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 61
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 62
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 53
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 62
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 60
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 48
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 55
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 62
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 72
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 80
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 60
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 54
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 52
Post
hehe
16-06-2009 11:51 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 97
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 56
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 67
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 44
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 45
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 52
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 74
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 49
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 61
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 54
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 47
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 58
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 55
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 58
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 57
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 55
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 60
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 49
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 54
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 53
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 47
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 52
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 52
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 53
Post
hehe
16-06-2009 11:50 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 47
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 48
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 47
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 51
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 46
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 51
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 50
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 45
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 62
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 61
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 45
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 58
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 47
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 54
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 53
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 54
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 48
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 55
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 48
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 46
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 44
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 51
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 52
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 40
Post
hehe
16-06-2009 11:49 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 49
Post
hehe
16-06-2009 11:48 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 56
Post
hehe
16-06-2009 11:48 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 49
Post
hehe
16-06-2009 11:48 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 46
Post
hehe
16-06-2009 11:48 PM
Người gửi: hehe Tới bài cuối cùng
0 57
Gởi Ðề Tài Mới

Xếp Bài
Xếp bài từ 1 tới 200 trên 498
 
Sử Dụng Kiếm Trong Chuyên Mục
Kiếm Trong Chuyên Mục :

Kiếm Chi Tiết

Có bài mới Có bài mới Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem Có Bài Mới Trong Ðề Tài Sôi Nổi
Chưa có bài mới Chưa có bài mới Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem Chưa Có Bài Mới Trong Ðề Tới Sôi Nổi Này
Ðề tài đã khoá Ðã bị đóng lại  
 
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Powered by: vBulletin v3.8.4 Copyright ©2000-2018, Jelsoft Enterprises Ltd.